Press "Enter" to skip to content

โควิดเม็กซิโกพุ่งไม่หยุด เสียชีวิตรวม 13,000 คน อันดับ 7 โลก

admin 0

สถานการณ์โควิด-19 ในเม็กซิโกพุ่งไม่หยุด เสียชีวิตสะสม 13,000 คน อันดับ 7 ของโลก คาดตัวเลขจริงมากกว่าที่ทางการระบุ ด้านสาธารณสุขเม็กซิโกเตือนประชาชนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ไปพบแพทย์ด่วน

สาธารณสุขเม็กซิโกประกาศเตือนประชาชนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ให้ไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อหวังควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีแต่จะสูงขึ้นกว่าเดิม และจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นถึง 816 คน

คาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเม็กซิโกจริงๆ แล้วสูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการราว 2.5 เท่า ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกก็ยอมรับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆ สูงกว่าที่ทางการระบุไว้ จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด-19 ของเม็กซิโกอยู่ที่ 13,000 คน เป็นอันดับ 7 ของโลก ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อมีกว่า 110,000 คน