Press "Enter" to skip to content

สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดในอาเซียน

admin 0

สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดในอาเซียน ด้านทวีปยุโรปจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นน้อยสุดในรอบ 1 เดือน รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของสิงคโปร์ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,426 รายภายใน 24 ชม. ทำให้สิงคโปร์มียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 8,014 รายมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,369 รายเป็นแรงงานชาวต่างชาติ

ที่อาศัยอยู่ในหอพักแรงงานของสิงคโปร์ โดยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ชี้ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการขยายกลุ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สธ.ของสิงคโปร์ระบุว่า ไม่มีพบกลุ่มการติดเชื้อเพิ่มแต่แรงงานจำนวนมากไม่มีอาการป่วยแสดงออกมา แต่เมื่อขยายการตรวจไปกลุ่มดังกล่าวพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสิงคโปร์มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 94,796 ราย โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 1 ล้านคน สิงคโปร์มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อไปแล้ว 16,203 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในอาเซียน