Press "Enter" to skip to content

ญี่ปุ่นแจกเงินนักศึกษาเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ได้ทุกคน

admin 0

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น อนุมัติโครงการมอบเงินช่วยเหลือจำนวนสูงถึง 200,000 เยนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ประมาณ 430,000 รายในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการจ่ายค่าเล่าเรียน หรือการดำรงชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาตรการสนับสนุนดังกล่าวมีขึ้น หลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ส่งผลให้ธุรกิจในหลายภูมิภาคต้องปิดทำการ และทำให้นักศึกษาต้องระงับหรือลดเวลาการทำงานพาร์ทไทม์ โดยนักศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดี นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 200,000 เยน ส่วนรายอื่นๆ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100,000 เยน ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรเงินจำนวน 5.3 หมื่นล้านเยนเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยเทคนิค และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น นายโคอิชิ ฮางิอุดะ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นแถลงต่อสื่อมวลชนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การที่นักศึกษาจะไม่ละทิ้งการเรียน และยังคงพัฒนาการศึกษาของพวกเขาต่อไป เราอยากจะมอบความช่วยเหลือให้แก่ทุกคนโดยเร็ว